تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - دلیل بی خوابی ...!

ﻣﻴﮕﻦ ﺷﺒﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺑﺖ نمی بره

ﻳﻜﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﻓﻜﺮ میکنه ...

.
.
.
.
.
.

ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ

بذاﺭﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺍﺑﻤﻤﻤﻢ


ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﯾماااا


728219_night.gif
طبقه بندی: طنز، 
+ [ شنبه 1393/03/17 ] [ 18:23 ] [ ṗãйɨ ] [ ]