تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - بها...

ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻟﯿــــــــــــــﺎﻗﺘﺶ" ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻩ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻣﺮﺍﻣـــــــــــﺖ " ...


869919_leer.gif

طبقه بندی: جملات زیبا، 
+ [ یکشنبه 1393/05/12 ] [ 14:00 ] [ ṗãйɨ ] [ ]