تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - بـــه نام عشـــــــق...

تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت

بـــه نام "عشـــــــق

جـــــــسمت را

لگــــد مال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کنند
   

و بــــــه نام "ناپاکــــــیِ تـــــــو

فـــــراموشت می کنند
smile emoticon kolobok 

بــــــه نام "نجـــــابـــت" بایـــــد ســـــکوت کنـــــی 
 smile emoticon kolobok  

و بــــــه نام "صبـــــــــر" از درون ویــــــــــران می شوی.....

517321_LaieA_052.gif
طبقه بندی: جملات زیبا، 
+ [ چهارشنبه 1392/01/28 ] [ 15:53 ] [ ṗãйɨ ] [ ]