تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - دلم می سوزد...


دلــ
ــم 


بـــرای او
 می ســــوزد ...


فکـــر می کـــند کـــسی 


انـــدازه مـــــن


دوســـتـــش خــــواهـــد داشــــت؟؟؟


smile emoticon kolobok
طبقه بندی: عاشقانه، 
+ [ سه شنبه 1392/04/11 ] [ 17:17 ] [ ṗãйɨ ] [ ]