تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - قبول داری؟


بـرای آدمـا بـایـد مـثـل قـسـمـتِ ســـــردِ بـالـش بـاشـی !


آدمـا سـرد بـاشـی دوسـِت دارن ...


گــــرم بـاشـی مـیـگـیـرن مـی پـیچـونـنـت ...

طبقه بندی: جملات زیبا، 
+ [ چهارشنبه 1392/05/9 ] [ 11:58 ] [ ṗãйɨ ] [ ]