تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - خیالـت راحـت ...


 خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده

  یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛

دوستـش داشتـم , دوستـم داشت

دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد

مانـــــده ام , رفتـــــه

  ... هستـــــم , ولــــی او نیـــست

  به همیـن سادگی ...


smile emoticon kolobok
طبقه بندی: عاشقانه، 
+ [ دوشنبه 1392/05/28 ] [ 08:23 ] [ ṗãйɨ ] [ ]