تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - لطفــــــــــــاً ...

لطفــــــــــــاً ...

طــــــوری خاطــــــره بســــــــا زید ...

کــــــه ...


بعــــــد از شمــــــا هــــــم ...

بتواننــــــد " زندگــــــــــــی " کننــــــد ...

بـــا تــشـــکـــر

804721_LaieA_010.gifطبقه بندی: جملات زیبا، 
+ [ شنبه 1392/06/16 ] [ 21:29 ] [ ṗãйɨ ] [ ]