تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - ﺩﺭﺩ ...


ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :

ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ

ﺭﻭ تختم ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــم

ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــذﺍﺭم ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــم

ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم

به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….

به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهت برام یه دنیا ارزش داشت

به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم

به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلم می مونه و نمیتونم بهت بگم

ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….

لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….

و ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎم بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن

طبقه بندی: عاشقانه، 
+ [ پنجشنبه 1392/08/30 ] [ 22:21 ] [ ṗãйɨ ] [ ]