تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - یـــه آدمـایــی...


یـــه آدمـایــی تــو زنــدگـیــت هــسـتـن

کــه نـمـیـدونـی بـایـد بــاهــاشــون چــی کــار کـنـی !

نــه مــی تــونــی بــاهــاشــون تـو رابــطــه جـلـوتـر بــری

نــه مــی تــونــی از زنـدگــیـت حـذفـشـون کـنـی ...

ایـــن آدمـــــــــــا

مـثـل اسـتـخـون لـای زخـــمــن !

هـمـیـشـه تـو پـس زمـیـنـه زنــدگـیـتـــــ بــاقــی مـی مـونـن

انــگار مــی خــوان هــمـــه ی عــُـمـر

بهـــت یــادآوری کـنــن :

"
عـــجــب حــمــاقـتــی کـــردی ..."

smile emoticon kolobok
طبقه بندی: جملات زیبا، 
+ [ چهارشنبه 1392/09/13 ] [ 01:23 ] [ ṗãйɨ ] [ ]