تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - محـبـت دروغـکی!


یکـی از بـَدتـریـن دَردا اینـهِ کِــه ؛


هـمـه دُروغـی رو میـشه قَبـول کـرد جـز یـکـی رو
...

اونَـم مُحـبَـتِ دُروغَـکیه !

بــه نَـظَـر مَـن از خیـانَتـم بَـدتره ، ولـی چـه میـشه کــرد !؟

بـایَـد بــه هَمیـن دل خُـوش بـاشی چُـون !

تَـنها گُنـاهـت ایـنکه دوسِـش داریــــــــ... ! فَـقـط همـینُ بـ ــ ــس ...


smile emoticon kolobok
طبقه بندی: عاشقانه، 
+ [ یکشنبه 1392/12/25 ] [ 10:32 ] [ ṗãйɨ ] [ ]